[Limited Edition] MAC Moon Masterpiece Powder Blush (Split Pan) Good Health, Great Wealth – 2 sắc thái, 10g-970.000đ

Thông tin sản phẩm:

  • Phấn má hồng
  • Định dạng: 2 màu
  • Hồng màu chuyển đổi và nhẹ cam màu đỏ
  • Cho tự nhiên màu nhưng dài ngày màu
  • Gía tham khảo: 970.000đmhttvn